��ita��i bar koda

AS 8000

CCD skener bar koda. Brzina čitanja iznosi 100 skeniranja po sekundi. Čita na udaljenost od 0 do 15cm. Komunikacija sa računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Moguće automatsko skeniranje uz pomoć stalka. Dostupan u crnoj i bijeloj boji.

AS 8250

Long range CCD linijski skener 2D bar koda. Brzina čitanja iznosi 200 skeniranja po sekundi. Čita na udaljenost od 0 do 30cm. Komunikacija sa računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Automatsko skeniranje uz upotrebu stalka. Dostupan u crnoj i bijeloj boji.

AS 8520

Linijski bežični CCD skener bar koda. Brzina čitanja iznosi 450 skeniranja po sekundi. Čita na udaljenost od 16cm. Komunikacija sa računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Dostupan u bijeloj boji. Bežična veza do 100 metara.

AS 9500

Linijski 2D CCD skener bar koda. Brzina čitanja iznosi 450 skeniranja po sekundi. Čita na udaljenost od 0 do 30cm. Komunikacija sa računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Dostupan u crnoj boji.