Čitači bar koda - Argox

AS 8000

CCD skener bar koda. Brzina čitanja iznosi 100 skeniranja po sekundi. Čita na udaljenost od 0 do 15cm. Komunikacija sa računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Moguće automatsko skeniranje uz pomoć stalka. Dostupan u crnoj i bijeloj boji.

AS 8250

Long range CCD linijski skener 2D bar koda. Brzina čitanja iznosi 200 skeniranja po sekundi. Čita na udaljenost od 0 do 30cm. Komunikacija sa računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Automatsko skeniranje uz upotrebu stalka. Dostupan u crnoj i bijeloj boji.

AS 8520

Linijski bežični CCD skener bar koda. Brzina čitanja iznosi 450 skeniranja po sekundi. Čita na udaljenost od 16cm. Komunikacija sa računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Dostupan u bijeloj boji. Bežična veza do 100 metara.

AS 9500

Linijski 2D CCD skener bar koda. Brzina čitanja iznosi 450 skeniranja po sekundi. Čita na udaljenost od 0 do 30cm. Komunikacija sa računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Dostupan u crnoj boji.

Čitači bar koda - Zebex

Z 3100

Linijski CCD skener barkoda. Brzina čitanja iznosi 330 skeniranja po sekundi. Komunikacija s računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Automatsko skeniranje uz upotrebu stalka. Dostpan u crnoj i bijeloj boji.

Z 3151

Laserski linijski skener barkoda. Brzina čitanja iznosi 500 skeniranja po sekundi. Komunikacija s računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Automatsko skeniranje uz upotrebu stalka. Dostpan u crnoj i bijeloj boji.

Z 3060

Samostojeći prostrani laserski čitač barkoda sa 20 zraka. Brzina čitanja iznosi 1400 skeniranja po sekundi. Komunikacija s računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Automatsko skeniranje uz upotrebu stalka. Dostpan u crnoj i bijeloj boji.

Z 6082

Samostojeći prostrani laserski čitač barkoda s 32 zrake. Brzina čitanja iznosi 2400 skeniranja po sekundi. Komunikacija s računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka.

Z 6181

Samostojeći prostrani laserski čitač barkoda s 32 zrake. Brzina čitanja iznosi 3200 skeniranja po sekundi. Komunikacija s računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka. Zaštićeni je sa IP54 standardom.

Z 6010

Samostojeći laserski čitač barkoda s 20 zraka. Brzina čitanja iznosi 1400 skeniranja po sekundi. Komunikacija s računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka.

Z 6112

Samostojeći čitač 2D barkoda. Komunikacija s računalom vrši se preko Rs232 ili USB priključka. Moguća opcija pomičnog stalka.

Z 6070

Samostojeći i ručni laserski čitač barkoda s 32 zrake. Brzina čitanja iznosi 2400 skeniranja po sekundi. Komunikacija s računalom vrši se preko PS2, Rs232 ili USB priključka.